SOGaL System Obsługi Gabinetu Lekarskiego
faxon@faxon.pl   •  45-309 Opole ul.Ozimska 153   •  Tel./Fax (+48) 77 455-20-88, (+48) 77 455-20-89   •  NIP PL7542589458
     

 
Opis programu

1. Wstęp
Informacje ogólne i zasady działania

2. Wdrożenie
Informacje techniczne przy pracy na pojedynczych komputerach oraz w sieci

3. Główne cechy programu
Specyfikacja najważniejszych cech programu

4. Ilustracje
Przykładowe okna programu SOGaL

 

 

 


Wstęp 

Program SOGaL dedykowany jest dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie w dowolnej skali, od samodzielnych gabinetów po duże specjalistyczne przychodnie.
Program może pracować na pojedynczych komputerach, laptopach oraz w sieciach opartych o serwery Linux lub Windows Server.

Program pracuje pod kontrolą systemu Windows w wersji XP, Vista lub Windows 7.

Serwer może również pracować w systemie Linux.


Prace nad programem rozpoczęto w 1991 roku w wersji dla DOS.

Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia spowodowało, że program jest maksymalnie uproszczony pod względem sposobu obsługi, przy jednoczesnym rozbudowaniu funkcjonalnym.

Połączenie tych, zazwyczaj wykluczających się cech, nie było zadaniem łatwym, jednak sądząc po opiniach naszych klientów użytkujących program SOGaL, zadanie to udało nam się wykonać w bardzo znacznym stopniu.


Wdrożenie 

Program nie wymaga żadnej specyficznej wiedzy informatycznej, ani specjalizowanych szkoleń.
Instalacja jest wyjątkowo łatwa i szybka - prowadzona przez kreator.

Dla samodzielnych stanowisk komputerowych wszystkie czynności związane z rozpoczęciem pracy, każdy lekarz może wykonać samodzielnie bez wsparcia informatycznego.

Jedynie instalacje sieciowe wymagają fachowych umiejętności związanych ze środowiskiem pracy i nie mogą być wykonane bez odpowiedniej wiedzy i kompetencji.

Przy instalacjach sieciowych zalecane jest połączenie programu SOGaL z modułem Rejestracja oraz, jeśli to konieczne z modułem kadrowo płacowym Salomon.


Główne cechy programu 

 • wspólna dla wszystkich gabinetów kartoteka pacjentów z opcją szybkiego wyszukiwania oraz filtrowania listy,

 • dowolna liczba gabinetów medycznych zdefiniowanych w programie,

 • dowolna liczba użytkowników, których uprawnienia określone są odpowiednim poziomem dostępu,

 • kreator treści wizyt (podział edycji na części oraz podgląd i możliwość kopiowania tekstu z zapisu poprzednich wizyt) z automatycznym przejściem do rozpoznania, wystawienia recepty,

 • podgląd wizyt poprzednich, wystawianie recept na podstawie wcześniej wystawionych lub leków stałych,

 • specjalizowany panel dla okulistów oraz panel edycji szczęki dla stomatologów,

 • wsparcie słownikami leków (zawartość lekospisu dostarczana jest dodatkowo w wersji uproszczonej lub pełnej), norm laboratoryjnych, ICD-10 (klasyfikacja dostarczana w pełnej wersji), cennikiem usług,

 • podręczny harmonogram wizyt (znacznie bardziej rozbudowana wersja harmonogramu znajduje się w programie Rejestracja, który współpracuje z programem SOGaL),

 • wydruk dokumentacji medycznej (karta informacyjna, wyniki badań, skierowania, zaświadczenia, medycyna pracy itp.)

 • możliwość gromadzenia, katalogowania i przeglądania zdjęć i dokumentów pobieranych wprost ze skanera lub wczytywanych z dowolnego pliku graficznego w formacie png, jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf,

 • ewidencja faktur dla pacjenta, rejestr paragonów fiskalnych,

 • rejestr dochodów i kosztów oraz saldo dla gabinetu,

 • raporty: wystawionych recept, kart informacyjnych, statystyka,

 • alarm - opcja przypominająca w określonym dniu o wprowadzonym przez użytkownika zdarzeniu, notatnik, kalendarz, kalkulator, biorytmy itp.,

 • z założenia program nie wspiera żadnych funkcji związanych z NFZ.


Ilustracje 

Okno logowania:

Okno główne:

Kartoteka pacjentów:

Dane osobowe:

Okno wizyt:

Nowa wizyta:

Nowa wizyta - rozpoznanie:

Wizyta - recepta:

Wizyta - wydruki:

Wizyta - wydruki - skierowanie do laboratorium:

Wizyta - wydruki - UKG:

Harmonogram:

Paragon, faktura:

Katalog:

Pozostałe opcje:


Nasza oferta obejmuje autorskie oprogramowanie dla firm, sklepów, hurtowni, placówek medycznych, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz przedszkoli.
Opracowujemy również specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie.

(C) FAXON Service. Piotr Piaseczny